تعداد شماره‌ها: 43

تعداد دوره‌ها: 16

تعداد مقالات: 309

تعداد نویسندگان: 392

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 178,829

نسبت مشاهده بر مقاله: 820.27

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 578.73

تعداد مقالات ارسال شده: 2,145

تعداد مقالات رد شده: 1,835

تعداد مقالات پذیرفته شده: 123

درصد پذیرش: 6

تعداد پایگاه های نمایه شده: 6

تعداد داوران: 215

 به وب سایت نشریه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» خوش آمدید 

 این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است و متقاضیان مقالات علوم قرآنی می‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.

در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن، علوم حدیث، و‌ یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم که 80% علوم قرآنی نگاشته شده باشد، منتشر می‌شود.

نمودار مربوط به روند پذیرش مقاله در مجله علمی تحقیقات علوم قرآن و حدیث

  زبان: دو زبانه: فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛

قابل دسترسی از: magiran, noormags ,SID,  ISC، google scholar،پرتال جامع علوم انسانی

  متوسط زمان داوری مقالات: 16 هفته؛

نوع داوری: داوری بسته (داوران و نویسندگان نمی توانندمشخصات یکدیگر را مشاهده کنند)؛

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود؛

حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛

COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

 هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

تعداد داوران: هر مقاله حداقل برای دو داور ارسال می شود.

 هزینه چاپ مقاله: 2000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

 نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات در هر فصل: 6%؛

 نشانی الکترونیکی:   quranhadith@alzahra.ac.ir   

 راه‌های برای برقراری ارتباط با دفتر نشریه:

 1-     از طریق تلفن روزهای شنبه تا چهارشنبه در وقت اداری با شماره 85692940؛

 2- از طریق ایمیل نشریه quranhadith@alzahra.ac.ir تمام روزهای هفته و پاسخگویی در اولین فرصت؛

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 EISSN: 2476-616X

PISSN: 2008-2681

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1398، صفحه 1-215 

5. جایگاه و کارکرد حدیث در تفسیر بیان السعاده

صفحه 145-173

زهرا محب پورحقیقی؛ سید مهدی لطفی؛ امیر احمد نژاد