روش مندی قران در خلق صحنه های زنده و جذاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

یکی از ویژگی های ممتاز قرآن، صحنه های شگفت انگیز آن است که چشم ها را به خود خیره می کند و موجی از حرکت و نشاط در دل مخاطبان بر می انگیزد. در موارد بسیاری تنها با تعابیر و واژه هایی صرف، در قرآن رو به رو نیستیم بلکه رو به روی تصاویر ی زنده و مجسم هستیم که با ما سخن می گویند، و به عبارتی در مواجهه با این تعابیر به جای آن که ما خواننده باشیم گویا بیننده هستیم! قرآن به کمک الفاظی ظاهرا ساده و معمولی صحنه ها و تصاویری می آفریند که تا قیامت زنده هستند و نقش بی بدیل و تأثیر گذار آن ها با دل ها غیر قابل انکار است. در این جستار به روش ها و ابزار هایی اشاره می کنیم  که قرآن با استفاده از آن ها، صحنه هایی زنده و هنری خلق می کند و تابلوهای جذابی را به نمایش می گذارد .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic methods for creating vigorous and fascinating scenes

نویسنده [English]

  • Hamid Mohammad ghasemi
Associate Professor​ of Azad University
چکیده [English]

The fascinating scenes which catch our eyes are one of the distinguishing features of
Quran which bring about liveliness and spirit to their addressees. In some occasions
we are not confronting only some words and phrases, but more over we encounter live images which talk with us; in other words in these cases we are actually
observers rather than readers. Using seemingly simple and casual words, Quran
creates scenes which are alive until the last day ;concepts the i.mpact of whom are
everlasting.
    In this essay, the methods used by Quran to create such an artistic. real scenes
are mentioned.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: image
  • allegory.metaphor.metonymy