«بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم قرآن و حدیث، ادبیات و زبانهای خارجی، کاشان، کاشان، ایران

2 Associate professor

3 استادیار دانشگاه کاشان

4 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه کاشان

چکیده

تفسیر عصری یکی از مسائل بحث برانگیز در علوم قرآنی است که مخصوصا در قرون اخیر، معرکه آراء مختلف از طرف مسلمانان و مستشرقین شده است و نظریات مختلف و متضاد نیز در این مورد بیان شده و برخی نیز تا مرز انکار آن پیشرفته‌اند.
این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و بررسی و پژوهش متن محور در روایات تفسیری اهل بیت ع، اثبات می‌کند که تاثیر علوم و شبهات و گروه‌ها و عقائد و مسائل رایج عصر یک مفسر، بر تفسیر قرآن ، امری ثابت و رائج و اصیل بوده است، و اگر چه عده‌ای به دلیل افراط در این نوع تفسیر، در دهه‌های اخیر آن را انکار کرده‌اند، ولی روایات متعدد از اهل بیت علیم السلام در منابع تفسیری و روایی نشان می‌دهد که ایشان در موضوعات مختلف فقهی، اعتقادی، تفسیری قرآنی، اخلاقی، سیاسی، و حتی ادبی به نوعی تفسیر عصری انجام داده‌اند، از رهگذر تحلیل این روایات، و اثبات عصری بودن شان، اصالت این نوع تفسیر روشن شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analytic Examination of HADITHS of Time-based Interpretation of Quran from AHLOAL-BAYT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Khalesi moghadam 1
  • Mohsen Ghasempour 2
  • Parviz Rastegar 3
  • hamidreza fahimitabar 4
1 quran and hadith, kashanu,kashan, Iran
2 Associate professor
3 Associate Professor of the University of kashan
4 Associate professor
چکیده [English]

Time-based Interpretation is one of controversial matters in Quranic sciences, and there are different opinions about it from Muslims and orientalists specially in recent century.
These opinions are different and opposed and some scientists denied Time-based Interpretation.
This article based on library resources and Text-based study in HADITHS of AHLOAL-BAYT, proves: interpretation of Quran is affected heavily from current sciences, doubts, groups and beliefs in interpreter’s time and this effect was proved, current and inveterate. Although some scientists due to the extremism in this type of interpretation have denied it, but several HADITHS of AHLOAL-BAYT in interpretive resources declare that they have intended to Time-based Interpretation in different juridical, theological, Quranic, moral, political and even literary matters. Through the analysis of HADITHS, we declare this interpretation is inveterate.
we provwd this kind of interpretation used from the first century and deflectiv belifs and religion even literature can effect on our interpretation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation
  • Time-based Interpretation
  • HADITHS’ Time-based Interpretation
  • AHLOAL-BAYT