«تکرار در قصه‌های قرآن» از دیدگاه عبدالکریم خطیب

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، پدیدۀ تکرار در قصه‌های قرآن از دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان بررسی و کارکرد اصلی آن روشن شده است. به‌عقیدۀ خطیب، این پدیده از سوی گروهی، به‌ویژه خاورشناسان، دستاویزی برای طعنه‌زدن به ساحت قرآن ایجاد کرده است؛ چراکه نشانۀ اختلال در نظم قرآن، قصور در بلاغت و اعجاز آن و ناتوانی در بیان دانسته شده است. همچنین وجود اختلاف در تصاویر عرضه‌شده از یک صحنۀ داستان در جاهای مختلف قرآن، زمینۀ اعتقاد به واقعی‌نبودن برخی از عناصر و مقومات داستان‌های آن را فراهم آورده است. در مقابل این گروه، برخی از مفسران و قرآن‌پژوهان با برشمردن پاره‌ای از اسرار و فواید این پدیده، از ساحت قرآن دفاع کرده‌اند. عبدالکریم خطیب از مفسرانی است که نه‌تنها پدیدۀ تکرار را مخل اعجاز قرآن و اختلال در نظم آن نمی‌داند، بلکه آن را یکی از وجوه اعجاز قرآن می‌شمارد. وی معتقد است با توجه به نقش تکمیل‌کنندگی هر یک از تصاویر مختلف یک صحنه در پیوند با هم، اصولاً تکراری در آن تصاویر و صحنه‌‌‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Repetion in the stories of Quran according to Abd-al-karim khatib ,based on the story of Moses (peace be upon him)

چکیده [English]

One of the issues long been discussed by some commentators and scholars of the Quranic studies, is repitition in the stories of Qur'an. Khatib believes that this phenomenon has provided a ground for some writers including Orientalists to criticize the Quran. These scholars have considered repetition a disorder in the organization of Quran ,and a shortcoming regarding its miracle and eloquence and also its weakness in conveying its meanings. On the other hand , controversy in the image represented of the scences of the stories in different suras of Quran , has led to this belief that some of the elements and parts of these stories are fiction. Opposed to this group, some commentators and scholars of the Quran have defended this repetition, determining its value and advantages.Abdol-Karim Khatib is one of the commentators who not only disregard repetition as a shortcoming but also regards it as a feature of its been miracle.Denying any real repetition ,he considers each image a complement to other images of the same scene.
--

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Repetition
  • Quranic stories
  • Miracle of Quran
  • Abdol
  • Karim Khatib