دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1392 (19) 
5. بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه)

صفحه 93-110

زهره بابا احمدی میلانی؛ نهله غروی نائینی؛ الهام زرین کلاه


مقاله پژوهشی

7. بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن

صفحه 145-170

روح‌الله نجفی؛ مهدی جلالی


9. مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین

صفحه 193-226

سیدمحمدجواد وزیری فرد؛ الهام جعفرزاده