دوره 16 (1398)
دوره 15 (1397)
دوره 14 (1396)
دوره 13 (1395)
دوره 12 (1394)
دوره 11 (1393)
دوره 10 (1392)
دوره 9 (1391)
دوره 8 (1390)
دوره 7 (1389)
دوره 6 (1388)
دوره 5 (1387)
دوره 4 (1386)
دوره 3 (1385)
دوره 2 (1384)
دوره 1 (1383)

 

تعداد شماره‌ها: 46

تعداد دوره‌ها: 17

تعداد مقالات: 331

تعداد نویسندگان: 436

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 214,617

نسبت مشاهده بر مقاله: 982.53

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 648.39

تعداد مقالات ارسال شده: 2,459

تعداد مقالات رد شده: 2,116

تعداد مقالات پذیرفته شده: 149

درصد پذیرش: 6

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

تعداد داوران: 139

 به وب سایت نشریه علمی- پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» خوش آمدید 

اخذ رتبه «الف»  در سایت نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

 

در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن، علوم حدیث، و‌ یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم که 80% علوم قرآنی نگاشته شده باشد، منتشر می‌شود.

این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است و متقاضیان مقالات علوم قرآنی می‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.

 نمودار مربوط به روند پذیرش مقاله در مجله علمی- پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث

فرم تعهد رعایت اخلاق نشر (PDF)

زبان: دو زبانه: فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛

نمایه شده در پایگاه‌های: civilicamagiran, noormags ,SID,  ISC، google scholar ،پرتال جامع علوم انسانی

  متوسط بررسی اولیه: تا 10 روز

متوسط زمان داوری مقالات: 16 هفته؛

نوع داوری: داوری بسته (داوران و نویسندگان نمی توانند مشخصات یکدیگر را مشاهده کنند)؛

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛

حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛

COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: در صورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

تعداد داوران: هر مقاله حداقل برای دو داور ارسال می شود.

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

 نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات در هر فصل: 6%؛

 نشانی الکترونیکی:   quranhadith@alzahra.ac.ir   

 راه‌های برای برقراری ارتباط با دفتر نشریه:

 1-     از طریق تلفن روزهای شنبه تا چهارشنبه در وقت اداری با شماره 85692940؛

 2- از طریق ایمیل نشریه quranhadith@alzahra.ac.ir تمام روزهای هفته و پاسخگویی در اولین فرصت؛

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND  این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 EISSN: 2476-616X

PISSN: 2008-2681

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ابر واژگان