نویسنده = نصرت نیل ساز
بررسی معنی شناختی واژۀ «تأویل» در قرآن با روش‌های تحلیل توزیع پیکره‌ای و نظریۀ شبکه‌های شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22051/tqh.2024.44808.3993

آسیه ذوعلم؛ نصرت نیل ساز؛ حیات عامری


اعتبارسنجی دیدگاه ابوالفضل برقعی در کثرت روایات مخالف قرآن در کتاب کافی

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 110-133

10.22051/tqh.2022.37715.3361

آزادهَ عصاره؛ نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل ساز


تاریخ‌گذاری روایات حاکی از دعای پیامبر (ص) برای شماتت‌شدگان توسط ایشان در جوامع حدیثی اهل‌سنت

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 75-118

10.22051/tqh.2020.29418.2704

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی


رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 167-197

10.22051/tqh.2019.21862.2143

معصومه شیرازی؛ نصرت نیل ساز؛ محمد علی لسانی فشارکی


واکاوی اهداف ذکر مغیبات در نهج البلاغه

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 31-57

10.22051/tqh.2017.15283.1635

آتنا بهادری؛ نصرت نیل ساز؛ اقدس زونی


تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن»

دوره 12، شماره 4، دی 1394، صفحه 102-128

10.22051/tqh.2015.2134

علی صفری*؛ نهله غروی نائینی؛ کاووس روحی برندق؛ نصرت نیل ساز نصرت نیل ساز


اثر‏پذیری مباحث توحیدی نهج ‏البلاغه از قرآن کریم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 171-192

نصرت نیل ساز؛ زهره بابا احمدی میلانی