نویسنده = مهدی جلالی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-101

10.22051/tqh.2015.2133

مهدی جلالی؛ سمانه رباطی*


3. بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-80

10.22051/tqh.2015.1868

مهدی جلالی؛ رحیمه شمشیری؛ زهره حیدزیان شهری


4. برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 27-51

10.22051/tqh.2015.939

مهدی جلالی؛ مرضیه رستمیان


5. نقش اهل‌بیت (ع) در نقد و تبیین روایات کلامی عامه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 173-198

10.22051/tqh.2015.937

رسول محمدجعفری؛ مهدی جلالی


6. بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرِ آیه هفتم آل‌عمران

دوره 10، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-28

10.22051/tqh.2014.908

مرتضی ایروانی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ مهدی جلالی؛ علی اصغر ناصحیان


7. بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-170

10.22051/tqh.2014.904

روح‌الله نجفی؛ مهدی جلالی


8. راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 141-161

10.22051/tqh.2011.3363

رسول محمد جعفری؛ مهدی جلالی


9. تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-72

10.22051/tqh.2011.3384

محمد مهدی آجیلیان ما فوق؛ مهدی جلالی