نویسنده = حمید محمد قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. روش مندی قران در خلق صحنه های زنده و جذاب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 165-181

10.22051/tqh.2010.3396

حمید محمد قاسمی


2. هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 167-191

10.22051/tqh.2007.3340

حمید محمد قاسمی