نویسنده = محسن نورائی
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی مفهوم غفلت در قرآن با تأکید بر تأثیر حرف جر در معنای فعل

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-110

10.22051/tqh.2019.21194.2093

سید حسین کریم‌پور؛ محسن نورائی


2. ردپای کمی گرایی در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 185-207

10.22051/tqh.2018.17471.1805

محسن نورائی؛ جواد سلمانزاده