نویسنده = سید محمد باقر حجتی
نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-28

10.22051/tqh.2015.945

کریم پارچه‌باف دولتی؛ سیدمحمدعلی ایازی؛ سیدمحمدباقر حجتی


عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث

دوره 8، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-28

10.22051/tqh.2011.3358

سید محمد باقر حجتی؛ زهرا سلامی


با استاد علامه آیت الله شهید مرتضی مطهری

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 173-193

10.22051/tqh.2004.3349

سید محمد باقر حجتی