نویسنده = کاظم قاضی زاده
تاریخ‌گذاری روایات حاکی از دعای پیامبر (ص) برای شماتت‌شدگان توسط ایشان در جوامع حدیثی اهل‌سنت

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 75-118

10.22051/tqh.2020.29418.2704

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی


علامه محمد حسین فضل الله و اندیشه همزیستی اجتماعی در تفسیر آیات قرآن

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 101-120

10.22051/tqh.2015.949

مرضیه محصص؛ کاظم قاضی زاده؛ سیدمحمدعلی ایازی


حقوق مخالفان پیش از جنگ و هنگام جنگ از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 11، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 127-145

10.22051/tqh.2014.921

کاظم قاضی زاده؛ فاطمه نیکخواه منفرد


جایگاه و کاربرد سنت در تفسیر المیزان

دوره 8، شماره 1، تیر 1390، صفحه 141-168

10.22051/tqh.2011.3387

مصطفی سلیمی زارع؛ کاظم قاضی زاده


مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، تیر 1388، صفحه 5-24

10.22051/tqh.2009.3415

کاظم قاضی زاده؛ روح الله ناظمی