نویسنده = مهدی اکبرنژاد
اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع)

دوره 14، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-29

10.22051/tqh.2017.12298.1390

مهدی اکبرنژاد؛ امین ذوالفقاری فر


شیوه‌های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-26

10.22051/tqh.2015.1915

مهدی اکبرنژاد؛ قدرت ذوالفقاری فر


کنکاشی در مقوله شور چشمی (چشم زخم)

دوره 6، شماره 2، دی 1388، صفحه 67-90

10.22051/tqh.2009.3426

مهدی اکبرنژاد؛ روح الله محمدی