کلیدواژه‌ها = کنایه
تعداد مقالات: 2
1. روش مندی قران در خلق صحنه های زنده و جذاب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 165-181

10.22051/tqh.2010.3396

حمید محمد قاسمی


2. نزاهت در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 91-110

10.22051/tqh.2009.3427

عبدالغنی ایروانی زاده؛ سیدرضا میراحمدی