کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی معنی شناختی واژۀ «تأویل» در قرآن با روش‌های تحلیل توزیع پیکره‌ای و نظریۀ شبکه‌های شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22051/tqh.2024.44808.3993

آسیه ذوعلم؛ نصرت نیل ساز؛ حیات عامری


تحلیل نشانه-معناشناختی مکان در داستان حضرت موسی (ع)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 57-84

10.22051/tqh.2023.42506.3765

مرضیه شاددل؛ علی نظری؛ حسین چراغی وش؛ حمیدرضا شعیری


تأثیر انسان شناسی نمادین در تفسیر مفاهیم قرآنی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 25-48

10.22051/tqh.2024.42568.3777

حمید رضا پورقربان؛ مهدی حبیب‌اللهی؛ محمد رضا حاجی اسماعیلی


تحلیل تصویری آیات تقابلی انفاق (مطالعه موردی آیات 261-274سوره بقره)

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 193-222

10.22051/tqh.2023.42197.3735

انسیه السادات میرصابری؛ انسیه خزعلی


رؤیای رسولانه در بوته نقدی نو با تأکید بر آراء محدثان و مفسران فریقین

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 134-154

10.22051/tqh.2022.37140.3304

نگین علیزاده؛ محمد هادی مفتح؛ محمد جواد حق پرست


چرایی مبنا بودن سیره تفهیم و تفاهم عقلا در تفسیر قرآن

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 189-218

10.22051/tqh.2021.35331.3156

مهدی عبداللهی پور؛ مرتضی شیرودی؛ خلیل عقیلی فرج


تحلیل مقصود از «معنی» در معناشناسی قرآن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-40

10.22051/tqh.2021.33093.2972

سمانه ابریشمی؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ صاحبعلی اکبری


معناشناسی فرح در قرآن کریم، پاسخی بر شبهه‌ی نکوهش شادی در قرآن

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-34

10.22051/tqh.2020.29027.2677

آسیه ذوعلم؛ قاسم فائز؛ ابوالفضل خوش منش


بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-183

10.22051/tqh.2020.26205.2474

محمود شهبازی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ همدم کرمی


بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان‌شناسی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 185-215

10.22051/tqh.2020.14054.1515

زهرا فقیهی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ حمید طاهر نشاط دوست


مفهوم‌شناسی واژۀ «حدیث» و «احادیث» در قرآن کریم

دوره 16، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 137-163

10.22051/tqh.2019.23772.2291

امید قربانخانی؛ حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی


بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن

دوره 16، شماره 3، آبان 1398، صفحه 67-90

10.22051/tqh.2019.25376.2406

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب


تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی

دوره 15، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-34

10.22051/tqh.2019.19974.1973

علی بیگدلی؛ حسینعلی ترکمانی؛ فرامرز میرزایی


تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قران کریم

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 31-55

10.22051/tqh.2017.9139.1161

محمد فاروق آشکار تیزابی؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ عباس مصلائی پور؛ عبدالهادی فقهی زاده


مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-79

10.22051/tqh.2017.8052.1095

ابوالحسن مومن نژاد؛ علی راد


تبیین حدیث با قرآن ، امکان ومصادیق آن

دوره 13، شماره 3، آبان 1395، صفحه 97-117

10.22051/tqh.2016.2519

علی اکبر کلانتری