موضوعات = تفسیر و تأویل
نقش آیات پیرامون «صورتگری أحسن الهی» در انگارة «أشرفیت انسان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22051/tqh.2024.46212.4110

علی کریمیان صیقلانی


بازخوانی مؤلفه های ظاهر و باطن قرآن در پرتوی روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22051/tqh.2024.46837.4159

امید قربانخانی؛ سیدمحمود طیب حسینی


آسیب‌شناسی روشی اعتبارسنجی احادیث تأویلی معصومان(ع)

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-82

10.22051/tqh.2021.35755.3188

علی اکبر بابایی؛ سید محمود طیب حسینی؛ احسان سرخه ای؛ محمد علی مروجی طبسی


فهم مسأله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه‌گرایی واقع‌گرایانه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 31-62

10.22051/tqh.2020.26710.2505

رضا ّبیدی؛ سهراب مروتی؛ رضا محمدی چابکی