موضوعات = تاریخ و علوم قرآن و حدیث
گونه‌شناسی روایات معراجیّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22051/tqh.2023.42768.3793

زینب شمس؛ حسین ستار


پژوهشی درباره‌ی روایات ترتیب نزول ابن‌عباس از طریق ابوصالح، ماهیت و وثاقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22051/tqh.2024.45212.4021

سعیده جان نثاری؛ امیر احمدنژاد؛ محمدعلی مهدوی راد


تأکید قرآن بر مسلمات تاریخی در مناظرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22051/tqh.2024.45111.4014

احسان دباغ


اعتبار سنجی روایات کتاب مستطرفات السرائر

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-22

10.22051/tqh.2022.38511.3440

میثم افشاری؛ غلام حسین اعرابی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


تبیین الگوی الفت قلوب و سنجش نسبت آن با آیت‌مندی قرآن کریم

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 47-69

10.22051/tqh.2022.40059.3575

منصور پهلوان؛ رامین طیاری نژاد


رهیافتی به انتساب کتاب تحف العقول و مؤلف آن

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 141-168

10.22051/tqh.2023.40905.3644

هاجر بنائی؛ سید مهدی لطفی


اعتبار سنجی و تحلیل روش مولف کتاب سیر تحول قرآن در تعیین ترتیب و سال نزول آیات

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 113-130

10.22051/tqh.2022.40292.3593

علیرضا صدرالدینی احمدیانی؛ مژگان سرشار؛ مریم حاج عبدالباقی


بررسیِ مستندات قرآنی و رواییِ بزرگداشتِ موالید و وفیاتِ اولیاء الهی

دوره 19، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-23

10.22051/tqh.2022.38150.3402

مصطفی آذرخشی؛ مریم خوشدل روحانی؛ مهدی بیگدلی


ابو احمد عسکری در میراث حدیثی شیعه

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 107-145

10.22051/tqh.2021.36218.3223

حسین ستار؛ سید محمد موسوی


نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه برداستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 171-202

10.22051/tqh.2020.29139.2682

علی صباغیان؛ غلامرضا رئیسیان؛ سهیلا پیروزفر


تاریخ‌گذاری روایات حاکی از دعای پیامبر (ص) برای شماتت‌شدگان توسط ایشان در جوامع حدیثی اهل‌سنت

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 75-118

10.22051/tqh.2020.29418.2704

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی


گونه‎ شناسی انتقادی رویکردهای مبنایی به اسباب نزول

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 63-90

10.22051/tqh.2020.29984.2753

محمد جمال الدین خوش خاضع