موضوعات = نهج البلاغه
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی اهداف ذکر مغیبات در نهج البلاغه

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-57

10.22051/tqh.2017.15283.1635

آتنا بهادری؛ نصرت نیل ساز؛ اقدس زونی