موضوعات = معناشناسی و مطالعات قرآنی
تحلیل شناختی سنّت‌های الهی درحوزه "استکبار" با رویکرد قرآنی (بر پایه طرح‌واره تصویری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22051/tqh.2024.43986.3910

محمد هادی یدالله پور؛ فاطمه حسن نژاد؛ افتخار برزگر ابراهیمی


تحلیل مقصود از «معنی» در معناشناسی قرآن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-40

10.22051/tqh.2021.33093.2972

سمانه ابریشمی؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ صاحبعلی اکبری