موضوعات = تناسب سور
بررسی ارتباط آیات در سوره انعام از طریق استخراج خطوط ارتباطی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-119

10.22051/tqh.2021.35415.3167

محمد حسین برومند؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ سامیه شهبازی


ردپای کمی گرایی در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه

دوره 15، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 185-207

10.22051/tqh.2018.17471.1805

محسن نورائی؛ جواد سلمانزاده


خطوط اصلی ارتباطی در سوره بقره

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-31

10.22051/tqh.2017.13373.1457

مهدی اسمعیلی صدر آبادی؛ محمد حسین برومند؛ امیر جودوی