موضوعات = آراء و نظرات جدید درباره قرآن و حدیث
رؤیای رسولانه در بوته نقدی نو با تأکید بر آراء محدثان و مفسران فریقین

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 134-154

10.22051/tqh.2022.37140.3304

نگین علیزاده؛ محمد هادی مفتح؛ محمد جواد حق پرست


بررسی تطبیقی- انتقادی نظرات نواندیشان دینی عقل‌گرا و متن گرا پیرامون وحی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-101

10.22051/tqh.2020.28662.2652

حسن کریمی؛ علی حاجی خانی؛ کاوس روحی برندق


بررسی و تحلیل تاریخی اندیشه پیوستگی متن قرآن کریم

دوره 16، شماره 3، آبان 1398، صفحه 91-125

10.22051/tqh.2019.23560.2270

نرجس توکلی محمدی؛ محمود مکوند


بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-29

10.22051/tqh.2017.14050.1514

کیوان احسانی؛ علیرضا طبیبی؛ سید ابراهیم مرتضوی