موضوعات = بررسی روایات تفسیری
بازخوانی انتقادی سبب نزول مشهور آیه 41 مائده

دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-24

10.22051/tqh.2023.42025.3726

علی آهنگ؛ مهدی آریان‌فر


«بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»

دوره 16، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-31

10.22051/tqh.2019.25010.2377

محمد هادی خالصی مقدم؛ محسن قاسم پور؛ پرویز رستگار؛ حمیدرضا فهیمی تبار


خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره ی نصر

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 117-140

10.22051/tqh.2017.14680.1575

زهرا کلباسی؛ امیر احمد نژاد


اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع)

دوره 14، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-29

10.22051/tqh.2017.12298.1390

مهدی اکبرنژاد؛ امین ذوالفقاری فر