موضوعات = تفسیر تطبیقی و موضوعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قواعد مشترک تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان معنایی(بر اساس روش علامه طباطبائی(ره) و ایزوتسو)

دوره 17، شماره 1، بهار 1399

صالحه شریفی؛ علیرضا قائمی نیا؛ غلام محمد شریعتی


2. تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-93

10.22051/tqh.2018.20402.2020

محمدرضا شاهرودی؛ معصومه آگاهی