موضوعات = تفسیر تطبیقی و موضوعی
واکاوی تحلیلی ماهیّت جهاد قتالی در اسلام با محوریت آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22051/tqh.2024.46074.4091

رضا فقیه زاده؛ محمود واعظی


تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن

دوره 15، شماره 3، آبان 1397، صفحه 64-93

10.22051/tqh.2018.20402.2020

محمدرضا شاهرودی؛ معصومه آگاهی