موضوعات = قرآن
تعداد مقالات: 65
سبک شناسی لایه ای آیات جهاد براساس تحلیل فنوسمانتیک (مطالعه موردی واژه جهد و مشتقات آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.36308.3233

جواد معین؛ نورالدین پروین؛ حسن خرقانی


بازنمایی عناصر طبیعت در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.37036.3296

معصومه مهرابی؛ مریم نظربیگی؛ ایوب امرائی


رؤیای رسولانه در بوته نقدی نو با تأکید بر آراء محدثان و مفسران فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.22051/tqh.2022.37140.3304

نگین علیزاده؛ محمد هادی مفتح؛ محمد جواد حق پرست


«لا یسئل عما یفعل»، توصیف یا توصیه؟ تحلیل انتقادی میراث تفسیری آیه 23 سوره انبیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22051/tqh.2022.38023.3380

مهدی باقری؛ احد فرامرز قراملکی؛ شادی نفیسی


تحلیل انتقادی ادله موافقان و مخالفان اغراض لفظی در فواصل قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22051/tqh.2022.38420.3428

سعید امینائی؛ جعفر نکونام؛ مهراب صادق‌نیا


بررسی ارتباط آیات در سوره انعام از طریق استخراج خطوط ارتباطی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-119

10.22051/tqh.2021.35415.3167

محمد حسین برومند؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ سامیه شهبازی


تحلیل روش علامه طباطبائی در تفسیر آیات عام و مطلق در سیاق خاص

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 33-67

10.22051/tqh.2021.34049.3045

حامد شریفی نسب؛ عبدالهادی فقهی زاده


پندارشکنی قرآن کریم با محوریت واژه «علم» در سطوح متن

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 221-254

10.22051/tqh.2021.34230.3055

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


تحلیل مقصود از «معنی» در معناشناسی قرآن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-40

10.22051/tqh.2021.33093.2972

سمانه ابریشمی؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ صاحبعلی اکبری


زیبایی شناسی دعای جوشن کبیر

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 85-121

10.22051/tqh.2021.33198.2983

حسن خرقانی


فرایند گذار از بت پرستی به توحید در قرآن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 123-155

10.22051/tqh.2021.33520.2999

نرگس قاسمی فیروز آبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


بررسی تطبیقی- انتقادی نظرات نواندیشان دینی عقل‌گرا و متن گرا پیرامون وحی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-101

10.22051/tqh.2020.28662.2652

حسن کریمی؛ علی حاجی خانی؛ کاوس روحی برندق


بررسی تاثیر مبنای کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تاکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 135-169

10.22051/tqh.2020.31354.2851

محمد شیرین کار موحد؛ محسن قاسم پور؛ مصطفی عباسی مقدم


پژوهشی دربارۀ زبان جنسیّت‌زدۀ عربی و بازنمایی آن در قرآن

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 73-108

10.22051/tqh.2020.29078.2709

مریم خیری؛ شهریار نیازی؛ مژگان سرشار


نقد دیدگاه مفسران پیرامون آیات دال برعدم نزاهت بیان خداوند در قرآن

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 119-146

10.22051/tqh.2020.25612.2429

محمدحسن صانعی پور؛ فاطمه مرشدی بیدگلی؛ عطیه مشرقی آرانی