موضوعات = درایة الحدیث
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 55-79

10.22051/tqh.2017.12958.1432

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمّدابراهیم روشن ضمیر