موضوعات = اخلاق و تربیت در قرآن و روایات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 66-101

10.22051/tqh.2019.21873.2142

سید علی اصغر حسینی محمدآباد؛ محمدحسن رستمی؛ ابوالفضل غفاری