موضوعات = رجال
تعداد مقالات: 4
1. جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-135

10.22051/tqh.2017.14425.1548

محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد؛ محسن نورائی


3. سنجش شیعه گری ابن مسیب

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-56

10.22051/tqh.2016.2353

جواد سلمان زاده؛ مهدی تقی زاده؛ محمد خامه گر


4. نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-31

10.22051/tqh.2016.2354

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ سید مجتبی حسین نژاد