موضوعات = مطالعات زنان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مدخل "زنان و قرآن" در دایرة المعارف قرآن "‏EQ‏" ‏

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 93-118

10.22051/tqh.2016.2359

ساجده نبئی؛ سهیلا جلالی کندری