موضوعات = نسخ
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت رحمه الله تعالی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-139

10.22051/tqh.2018.17979.1837

فاطمه احمدی نژاد؛ سید عبدالرسول حسینی زاده؛ محمود ابوترابی