موضوعات = روانشناسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان‌شناسی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399

10.22051/tqh.2020.14054.1515

زهرا فقیهی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ حمید طاهر نشاط دوست