موضوعات = تفسیر
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل انتقادی رویکردهای تفسیری ذیل آیه «اشدّاء علی الکفار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.35783.3194

یحیی صباغچی؛ مهدیه پاکروان


2. بررسی تاثیر مبنای کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تاکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیر

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 135-169

10.22051/tqh.2020.31354.2851

محمد شیرین کار موحد؛ محسن قاسم پور؛ مصطفی عباسی مقدم


7. مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-79

10.22051/tqh.2017.8052.1095

ابوالحسن مومن نژاد؛ علی راد