دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات شماره‌های آتی در انتظار انتشار که هنوز ویراستاری نشده‌اند

مقاله پژوهشی

1. آسیب‌شناسی روشی اعتبارسنجی احادیث تأویلی معصومان(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.35755.3188

محمد علی مروجی طبسی؛ احسان سرخه ای؛ علی اکبر بابایی؛ سید محمود طیب حسینی


2. تبیین زیبایی شناختی آیه شاکله درآثار تفسیری ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.36395.3239

سهراب غلامی دیزیچه؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی امامی جمعه


3. تبیینی بر پایه‌های نظری تفسیر ساختارگرایانۀ قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.34505.3081

فرهاد احمدی آشتیانی


4. تبیین ماهیّت معجزه از دیدگاه علّامه‌ طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.35407.3148

فرزانه روحانی مشهدی


5. سریانی‌گرایی در مطالعات قرآنی معاصر غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.35326.3162

سعید شفیعی


6. تحلیل انتقادی رویکردهای تفسیری ذیل آیه «اشدّاء علی الکفار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.35783.3194

یحیی صباغچی؛ مهدیه پاکروان


7. بررسی و تبیین وجه تسمیه خطبه اشباح با تکیه بر نظریه یاکوبسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.35779.3191

سونیا کهریزی؛ سید مهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی


8. بررسی تحلیلی اسناد و دلالتِ روایات تفسیری آیۀ 31 سورۀ بقره بر وجود پیشینی اهل‌بیت علیهم السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.35959.3207

زهره اهوارکی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ علی محمدی آشنانی


9. مصداق صاحبْ بینه و شاهد درآیه 17 سوره هود با تأکید بر روایات تفسیری فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.36156.3218

فاطمه مرادی؛ محمدرضا سازمند


10. تبیین نسبت نظریات اخلاق هنجاری با طرح اخلاقی قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22051/tqh.2021.37031.3295

سیدمازیار حسینی؛ ابوالفضل خوش منش


11. بررسی ارتباط آیات در سوره انعام از طریق استخراج خطوط ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22051/tqh.2021.35415.3167

محمد حسین برومند؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ سامیه شهبازی


12. علت در حدیث و موازین شناخت آن از دیدگاه استاد محمدباقر بهبودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22051/tqh.2021.3347.0

مهدی ایزدی؛ بهاره مظاهری طهرانی


13. چرایی مبنا بودن سیره تفهیم و تفاهم عقلا در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22051/tqh.2021.35331.3156

خلیل عقیلی فرج؛ مهدی عبداللهی پور؛ مرتضی شیرودی


14. بررسی روایات و آراء رجالیان دربارۀعبد الله بن خداش (ضمن ارزیابی جایگاه او بین راویان متهم به غلو در رجال نجاشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22051/tqh.2021.35211.3137

شادی نفیسی؛ حسین rezaee


15. بررسی تطبیقی الگوی فرهنگی خندیدن و خنداندن از دیدگاه قرآن و حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22051/tqh.2021.35253.3140

محمد مصطفی اسعدی


16. تعیین مصداق «سبعا من المثانی» در آیه 87 سوره حجر با توجه به باهم‌آیی موضوعات در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22051/tqh.2021.35923.3205

مهدیه دهقانی قناتغستانی


17. واکاوی ابهامات درباره انتساب کامل الزیارات به ابن قولویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22051/tqh.2021.35442.3151

مجتبی پورموسی


18. شیوه‌های استنباط مذهب راویِ مجهول یا مُهْمَل بر پایه تحلیل متنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.34812.3109

علی‌ محمد میرجلیلی؛ احمد زارع زردینی؛ محمد مهدی خیبر


19. مفهوم‌شناسی «تردید» و راهکار فریقین در حل مشکل و تعارض اخبار «کراهت یا علاقه مومن به مرگ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.37785.3364

پوران میرزائی


20. تحلیل دیدگاههای متن محورانه و انسجامی ابن‌عاشور تونسی در تفسیر «التحریر والتنویر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.36605.3252

خالید محمدزاده ارشد؛ علیرضا نظری؛ سیدمحمد میرحسینی


21. بازنمایی عناصر طبیعت در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.37036.3296

معصومه مهرابی؛ مریم نظربیگی؛ ایوب امرائی


22. ابو احمد عسکری در میراث حدیثی شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.36218.3223

حسین ستار؛ سید محمد موسوی


23. بازخوانی مصادیق «ما یُسجد علیه» در روایات امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.35633.3187

فرهاد رحمان پور؛ امیر احمدنژاد؛ مهدی مطیع


24. گونه‌شناسی بهره‌وری از عقل مستقل در نقد روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.36187.3222

البرز محقق گرفمی؛ سیدعلی دلبری


25. کشته شدن زبیر بن باطا از بنی‌قریظه؛ بخش جعلی در روایت آزادی او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.37586.3344

مژگان آهنگرداودی


26. سبک شناسی لایه ای آیات جهاد براساس تحلیل فنوسمانتیک (مطالعه موردی واژه جهد و مشتقات آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

10.22051/tqh.2021.36308.3233

جواد معین؛ نورالدین پروین؛ حسن خرقانی


27. عیار سنجی دیدگاهِ مشهور در خصوصِ گستره شمولِ «رحمانیت» و «رحیمیت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22051/tqh.2022.35727.3185

علی رضایی کهنمویی


28. چگونگی تأثیرپذیری شیخ صدوق از مشایخ حدیثی و تأثیرات آن در انتقال احادیث منتقله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22051/tqh.2021.35437.3150

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی