دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات شماره‌های آتی در انتظار انتشار که هنوز ویراستاری نشده‌اند

مقاله پژوهشی

1. هم‌سنجی و سند‌پژوهی اخبار ملاحم و فتن فریقین با محوریت تشخص «نفس‌زکیه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22051/tqh.2021.33283.2988

سید مرتضی میرسراجی؛ احمد مرادخانی؛ علی اصغر تجری


2. اثبات انسجام درونی سوره‌های قرآن از طریق ارتباطات نحوی جملات درون سوره‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22051/tqh.2021.33936.3032

مرتضی فاضل؛ محمدهادی امین ناجی


3. پندارشکنی قرآن کریم با محوریت واژه «علم» در سطوح متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22051/tqh.2021.34230.3055

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


4. تحلیل شبکه مفهومی «قدرت خداوند» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22051/tqh.2021.34372.3067

فاضله میرغفوریان؛ حسن بشیر


5. بررسی نقش تقیه بر انحصار برخی از روایات ائمه اطهار (ع) در منابع اهل سنت (مطالعه موردی سفیان ثوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22051/tqh.2021.33859.3030

سمانه فتحی؛ غلامرضا رئیسیان


6. آسیب‌شناسی روشی اعتبارسنجی احادیث تأویلی معصومان(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.35755.3188

محمد علی مروجی طبسی؛ احسان سرخه ای؛ علی اکبر بابایی؛ سید محمود طیب حسینی


7. تبیین زیبایی شناختی آیه شاکله درآثار تفسیری ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.36395.3239

سهراب غلامی دیزیچه؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی امامی جمعه


8. تبیینی بر پایه‌های نظری تفسیر ساختارگرایانۀ قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.34505.3081

فرهاد احمدی آشتیانی


9. تبیین ماهیّت معجزه از دیدگاه علّامه‌ طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.35407.3148

فرزانه روحانی مشهدی


10. سریانی‌گرایی در مطالعات قرآنی معاصر غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22051/tqh.2021.35326.3162

سعید شفیعی


11. تحلیل انتقادی رویکردهای تفسیری ذیل آیه «اشدّاء علی الکفار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.35783.3194

یحیی صباغچی؛ مهدیه پاکروان


12. بررسی و تبیین وجه تسمیه خطبه اشباح با تکیه بر نظریه یاکوبسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.35779.3191

سونیا کهریزی؛ سید مهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی


13. بررسی تحلیلی اسناد و دلالتِ روایات تفسیری آیۀ 31 سورۀ بقره بر وجود پیشینی اهل‌بیت علیهم السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.35959.3207

زهره اهوارکی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ علی محمدی آشنانی


14. مصداق صاحبْ بینه و شاهد درآیه 17 سوره هود با تأکید بر روایات تفسیری فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22051/tqh.2021.36156.3218

فاطمه مرادی؛ محمدرضا سازمند