دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات شماره‌های آتی در انتظار انتشار که هنوز ویراستاری نشده‌اند

پژوهشی

مخاطب‌شناسی آیه «مِیثاقَ النَّبِیِّینَ» و اعتبارسنجی روایات تفسیری آن در منابع فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22051/tqh.2023.42592.3783

سید حسین کریم‌پور


نقش اهداف و رقابت‌های سیاسی در پیدایش روایات و مفاهیم جعلی در مهدویت و گونه شناسی آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22051/tqh.2023.42054.3727

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده


ارزیابی نقدهای علامه شوشتری بر ادعیه محرَّف در کتاب «الاخبار الدخیلة»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22051/tqh.2023.42193.3734

فائقه مهدوی؛ رسول محمدجعفری


ترویجی

ارزیابی تطبیقی آرای علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله در تفسیرآیه:«زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22051/tqh.2022.39582.3535

رحمان عشریه؛ ابوالفضل صادقی؛ حامد عشریه


مروری

دستاوردهای بازیابی منابع آثار روایی برای حوزه های دیگر مطالعات حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22051/tqh.2023.41760.3702

آمنه حدادی؛ نصرت نیل ساز


پژوهشی

بازخوانی انتقادی سبب نزول مشهور آیه 41 مائده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22051/tqh.2023.42025.3726

علی آهنگ؛ مهدی آریان‌فر


بررسی و تحلیل کارکرد عناصر داستانی در متون روایی (مطالعه موردی مکالمات حسنیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22051/tqh.2023.42605.3782

سیدمحمدرضا حسینی نیا؛ کیومرث رجبی؛ فرشاد شهبازی


تحلیل إنگاره‌های تفسیری در آیه تعدد زوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22051/tqh.2023.42522.3768

علی آهنگ؛ زهره اخوان مقدم


کاربست «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر قرآن کریم؛ مطالعه‌ی موردی: «مسئله‌ی اجمال قرآن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22051/tqh.2023.43414.3865

محمدتقی کبریت چی؛ محمدرضا شاهرودی


باز خوانی آیات تحدی با تأکید بر سیاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22051/tqh.2023.42873.3807

عاطفه زرسازان


اصول بیان معارف توحیدی در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22051/tqh.2023.42517.3767

حامد دژآباد؛ محمد احمدی


جستاری تاریخی، تطبیقی و عقلانی پیرامون آیه ی« وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی‏‏» در سنت اسلامی و عهد عتیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22051/tqh.2023.43160.3841

محمد علی همتی؛ سعید میری


روایات نهی از معاشرت با قومیت های خاص؛ در ترازوی نقد سندی و دلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22051/tqh.2023.43855.3898

علی محمدیان؛ مرتضی کشاورزی ولدانی


زبان قرآن ؛ از بدیهی انگاری تا انگاره زدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22051/tqh.2023.44936.3999

محمد حسن احمدی


بازشناسی شخصیت «حسن بن‌حمزة» و نقش وی در فرآیند انتقال میراث حدیثی‌ قم به بغداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22051/tqh.2023.42275.3920

محمدهادی صفری؛ مهدی غلامعلی؛ حیدر مسجدی


تحلیل نشانه-معناشناختی مکان در داستان حضرت موسی (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22051/tqh.2023.42506.3765

مرضیه شاددل؛ علی نظری؛ حسین چراغی وش؛ حمیدرضا شعیری