تعداد مقالات: 320
303. رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 167-197

10.22051/tqh.2019.21862.2143

معصومه شیرازی؛ نصرت نیل ساز؛ محمد علی لسانی فشارکی


305. بررسی نهادینه سازی اطعام مسکین در بستر تاریخی نزول قرآن

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 181-213

10.22051/tqh.2019.22309.2170

هادی سلیمی؛ رضا شکرانی؛ محسن فریور


306. نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارۀ «فاتحه»

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 201-223

10.22051/tqh.2020.25416.2410

وفادار کشاورزی؛ محمدعلی همتی؛ فاطمه عساکره


307. بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان‌شناسی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399

10.22051/tqh.2020.14054.1515

زهرا فقیهی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ حمید طاهر نشاط دوست


309. اثر‏پذیری مباحث توحیدی نهج ‏البلاغه از قرآن کریم

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 171-192

نصرت نیل ساز؛ زهره بابا احمدی میلانی


310. موسیقای واژگان جزء 30 و نمود آن در چهار ترجمه قرآن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 183-213

10.22051/tqh.2010.3397

ام البنین خالقیان


311. سرادق، سراپرده و ترجمه های فارسی قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 210-222

10.22051/tqh.2010.3406

رضا فرشچیان


312. شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 149-170

10.22051/tqh.2009.3430

اعظم پرچم؛ پروین فنایی


313. مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 193-226

10.22051/tqh.2014.905

سیدمحمدجواد وزیری فرد؛ الهام جعفرزاده


314. کتاب شناسی جهانی «قرآن کریم»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 130-145

10.22051/tqh.2004.3341

بهاءالدین خرمشاهی


315. بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 223-241

10.22051/tqh.2010.3407

فاطمه علایی رحمانی؛ مرضیه محصص


316. برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 171-194

10.22051/tqh.2009.3431

امیرحمزه سالارزایی


317. عناصر کرامت‌ستیز از دیدگاه قرآن‌کریم

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 227-256

10.22051/tqh.2014.906

محمدهادی یدالله‌پور


318. نکاتی روش شناختی درباره فصل چهارم کتاب مطالعات قرآنی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 146-156

10.22051/tqh.2004.3346

مرتضی کریمی نیا


319. نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 158-171

10.22051/tqh.2004.3348

رضا رستمی زاده


320. با استاد علامه آیت الله شهید مرتضی مطهری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 173-193

10.22051/tqh.2004.3349

سید محمد باقر حجتی