ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

سید محمد حسین طباطبایی یکی از برجسته ترین مفسران معاصر قرآن است.آن چه تفسیر او را از قرآن واجد اهمیت بیش تر می سازد شخصیت چند بعدی اوست. او با وجود تبحر در کلام، فلسفه، فقه، اصول و عرفان اسلامی شیوه ای یکسر متفاوت در تفسیر قرآن را بر می گزیند؛ شیوه تفسیر قرآن به قرآن. نوشته حاضر می کوشد به واکاوی مفاهیم موجود در شبکه مفهمومی ایمان نزد علامه بپردازد و از این رهگذر تصویری سازوار از آن مفاهیم به دست دهد و خلل های موجود در ارائه  آن  تصویر سازوار را باز نمایاند. عرضه تعریفی از ایمان از منظر علامه و جست و جوی مفاهیم این تعریف در تفسیر المیزان، موضوعی است که در جستار آن را محل توجه خود قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of conceptual network of faith From point of Tabatabais view (in Almizan)

نویسنده [English]

  • Azam Puya
Asisstant of Tehran University
چکیده [English]

This article tries analyze  the concept of faith in almizan. For this, it finds the concepts which Tabatabai uses to describe “faith” throughout the Quran, like intellectual peacefulness, practical commitment, affirmationassent, obedience, assurance, faithfulness , trust , good deed , etc. Then, it tries to show both the meaning of those concepts in Tabatabais  view and the situation of them in the existence of a believer. It also offers Tabatabais  definition of certainty and knowledge  that  are very important in description of faith. Finally , it shows whether or not his conceptual network of faith has consistency. There is a gap between knowledge and action. Some early Muslim theologians have given some different solutions to create a bridge between them. This article tried to find and the bridge and the explain it in Tabatabais view.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • practical commitment
  • mental relatedness
  • action
  • assurance
  • certainty
  • intellectual peacefulness