شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

در باب امکان فهم قرآن برای انسان، شبهه های مختلفی به وجود آمد، که از مهم ترین شبهه ها می توان به شبهه تعارض فهم پذیر بودن قرآن برای انسان با ضرورت وجود معصوم اشاره کرد. بنیان شبهه، مربوط  به ظنی بودن فهم انسان از قرآن است مبنی بر اینکه احتمال خطا در فهم قرآن وجود دارد و با هدایت جویی از قرآن سازگار نیست. و به دنبال بیان شبهه و ادله آن، نقد آن مطرح شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contradiction Between the Possibility of Understanding the Qur,an and the Necessity the Existence of the Infallibles

نویسنده [English]

  • Abedin movmeni
Tehran University
چکیده [English]

Doubts exist regarding the possibility of man understanding the Qu' ran, one
of the most important of which being the contradiction between the
possibility of understanding the Qur'an and the necessity or the existence of
the infallibles. This doubt derives from the likelihood of man's uncertain or
even wrong interpretation of the Qur'an, which contradicts man's attempts to
receive guidance from it. This article explains the nature of the doubt and
critiques it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: contradiction
  • Qu'ran
  • infallible
  • Authority
  • conjecture
  • imam