مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله بر آن است که با بیان عقاید غالیان و اثبات کفر آمیز بودن اعتقادات آنان، پدیده غلو را برخلاف شکل ظاهری آن ( مبالغه در عشق و محبت به حضرات)، حربه ای در دست دشمنان ائمه اطهار (ع) ازجمله وهابیون معرفی و با استناد به روایات و شواهد تاریخی اثبات کند که سردمداران و رهبران فرقه های غلات به تنهایی بویی از محبت نسبت به آن بزرگان نبرده اند، بلکه دشمن آنان بوده، فقط برای بدنام کردن شیعه و رسیدن به هدف های مادی و دنیوی خود، ادعای محبت نسبت به آن بزرگان می کرده اند. در این مقاله ضمن بیان تفاوت اساسی میان عقاید غلو آمیز و عقاید شیعه با اثبات مظهریت صفات حق برای ائمه اطهار (ع)، تمامی کمالات الهی برای آن بزرگان اثبات می شود، بدون اینکه منجر به خدشه دار شدن مخلوقیت و مربوبیت ایشان گردد. بدین ترتیب روش برخی دلسوزان شیعه را که در مواجهه با عقاید غلو آمیز غالیان برای سلب اتهام از مکتب شیعه، حضرات ائمه اطهار(علیه السلام) را از مقام شامخ خود پایین آورده و شأن واقعی آنان را به جا نیاورده اند، مردود دانسته و با توجه به مبانی نقلی و عقلی، مظهریت تام صفات حق را برای آنان اثبات می نماید.
     با درک معنی ظهور و تجلی خداوند در وجود امام معصوم (علیه السلام) و مظهریت کامل او نسبت به همه اسماء و صفات حق تبارک و تعالی، می توان از فرو افتادن در ورطه تعطیل و تشبیه ( والبته غلو) در امان بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between Incarnation in the extremist's viewpoint, and manifestation of divine names and attributes in Shi'a

نویسنده [English]

  • Parvin Nabian
Associate Professor of Isfahan University
چکیده [English]

Elucidating the extremists' beliefs and showing their heretical nature, this
vrricle tries to demonstrate Extremism, despite it's apparent claim for
overstate love of Imams, as an instrument in the hand of Imams' enemies
specially Wahhabites. Referring to historical evidences, the author tries to
prove that the leaders of Extremism didn't love Imams but rather were their
enemies and just made pretenses in order to achieve their worldly aims and to
discredit Shi'a.in this study the major differences between extremism and
Shi'ite beliefs has been mentioned, proving that while imams are creatures,
they own all divine perfections as manifestations of God's attributes according
to Quranic and traditional arguments,denying the underscored beliefs of some
Shias about imams as a response to the exaggerating beliefs of extremists.
Having understood the correct meaning of God's manifestation in imam and
his being a full mirror of all divine names and attributes, we can be safe from agnosticism and anthropomorphism and surely extremism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: [A I ]extremism
  • divinity
  • knowledge of hidden things
  • manifestation of divine attributes
  • incarnation
  • unique hidden identity
  • love
  • Shi'ism