دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1394، صفحه 1-182 (تابستان1394) 

مقاله پژوهشی

1. شیوه‌های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان

صفحه 1-26

10.22051/tqh.2015.1915

مهدی اکبرنژاد؛ قدرت ذوالفقاری فر