دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-132 

مقاله پژوهشی

1. مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم

صفحه 5-24

10.22051/tqh.2009.3415

کاظم قاضی زاده؛ روح الله ناظمی


4. تعارضات مستقر روایی در بحار الأنوار

صفحه 67-83

10.22051/tqh.2009.3418

عبدالهادی فقهی زاده؛ زهرا خرمی اجلالی