اصول اخلاقی انتشار مقاله

  اخلاق انتشار در مجله «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

 مجله «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» (TQH) نشریه فارسی زبان از انتشارات دانشگاه الزهرا(س) است. خط‌مشی‌ اخلاق انتشار این نشریه براساس اصول بین‌المللی کمیته  اخلاق انتشار (COPE) است. اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی، سردبیر، نویسندگان، داوران، ویراستاران و خوانندگان هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پژوهشگران، نشریه براساس قوانین بین‌المللی (COPE) برخورد می‌کند. مشروح اصول کمیته اخلاق انتشار در آدرس زیر دردسترس است: http://publicationethics.org

 

 احترام به حقوق نویسنده مبنی بر زمان انتظاربررسی اولیه مقاله: چنانچه پس از گذشت ۴ ماه از ارسال اولیه مقاله ٬بررسی اولیه صورت نگیرد٬ نویسنده می تواند مقاله خود را به نشریه دیگر ارسال کند.

 

سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی

 پذیرش مقالات 

 سردبیر نشریه مسئول پذیرش یا رد مقالات ارسالی است. سردبیر با مشورت هیئت تحریریه و مشاوران علمی، داوران و ویراستاران و با درنظرگرفتن حق کپی‌برداری، سرقت علمی و سایر موضوعات مرتبط به مقاله درباره پذیرش مقاله تصمیم می‌گیرد.

عدالت 

سردبیر وظیفه قضاوت درباره مقالات را فقط از لحاظ شایستگی علمی برعهده دارد و باید بدون طرفداری یا کینه‌توزی شخصی یا درنظرگرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی رفتار کند.

حریم شخصی 

طی فرایند داوری، سردبیر، هیئت تحریریه و مشاوران علمی نباید اطلاعات مربوط به مقاله را برای فردی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

 محرمانه‌بودن و عدم استفاده شخصی

همه یا بخشی از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده‌ است، نباید در پژوهش شخصی سردبیر، هیئت تحریریه یا مشاوران علمی بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده استفاده شود. اطلاعات یا ایده‌های محرمانه که از طریق داوری مقالات کسب شده‌اند، باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و برای منافع شخصی استفاده نشوند.

 داوران

پذیرش مقالات

داوران به سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی در اتخاذ تصمیم برای پذیرش یا رد مقاله کمک می‌کنند و با ارسال اصلاحات به نویسندگان در بهبود مقاله آن‌ها سهیم هستند.

 حق امتناع و عدم‌پذیرش

 امتناع و رد درخواست داوری مقاله برحسب زمان یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای ارزیابی مقاله می‌کند، باید از داوری مقاله امتناع کند.

  محرمانه‌بودن

 داوران باید به محرمانه‌بودن فرایند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر  قرار دهند.

  بی‌طرفانه‌بودن

  داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرفانه و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از طرفداری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

 مراجع

 داوران باید مراجعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده شناسایی و بررسی کنند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد، باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین، داوران باید در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم‌پوشانی بین مقاله ارسالی و مقاله‌ دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

 تضاد منافع

 داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرایند داوری به‌دست می‌آورند، برای منافع شخصی استفاده کنند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، اجتناب کنند.

 

 نویسندگان

 گزارش یافته‌ها

  نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول محتوای مقاله ارسالی است. نویسندگان متعهد هستند، یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید دارای جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به داده‌های یکسان  برای تکرار مطالعه وجود داشته باشد.

  اصالت

 نویسندگان باید اعلام کنند، نسخه ارسالی اصلی است و قبلاً به‌طور جزئی یا به‌طور کامل در هیچ جای دیگر نه به زبان فارسی و به نه هیچ زبانی دیگر چاپ نشده است. نویسندگان نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری در دست بررسی است، یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به مجله «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»ارسال کند.

 تألیف مقاله

 همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در نوشتن مقاله مشارکت و همکاری جدی داشته و پاسخگوی نتایج باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌ در نوشتن بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت مقاله را بپذیرند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌کند باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان همکار ارسال و رضایت آن‌ها را برای ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کند.

 تغییر نویسندگان

 فهرست و ترتیب نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید توسط همه نویسندگان تأیید شود. هر گونه افزودن، حذف یا بازنویسی در فهرست نویسندگان باید با ذکر دلایل توسط نویسنده مسئول توضیح داده شود و توسط سایر نویسندگان تأیید شده و پیش از ارسال مقاله برای داوری و فقط با تأیید سردبیر نشریه انجام شود.

 قدردانی

 نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها اثرگذار بودند، اشاره کرده و از کمک آن‌ها قدردانی کنند. همچنین در صورت وجود، حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و قدردانی شود.

 تضاد منافع

  نویسندگان باید هر گونه تضاد منافعی را که بر نتایج پژوهش یا تفسیر یافته‌ها  اثرگذار بوده است، مطرح کرده و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

 بازبینی مقاله

  اگر نویسنده‌(گان) متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در کار خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر مجله «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» اطلاع دهد و در فرایند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری کند.

 سامانه داوری مقاله

 نشریه از فرایند داوری مخفی دو طرفی برای ارزیابی همه مقالات استفاده می‌کند.

 سرقت ادبی

  از نرم‌افزار سرقت ادبی(نرم‌افزار مشابهت یاب سمیم نور) برای تشخیص شباهت بین مقالات ارسال شده و سایر مقالات چاپ شده استفاده می‌شود.

 خط مشی دسترسی آزاد

 این نشریه دسترسی آزاد به محتوای مقالات را براساس این اصل فراهم می‌کند که پژوهش را به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار می‌دهد تا از تبادل جهانی گسترده دانش حمایت کند.

 حق کپی‌برداری

 مراحل ثبت، بررسی، داوری و انتشار مقالات در مجله “تحقیقات علوم قرآن و حدیث»برای نویسندگان رایگان است.

 کاربران به‌طور رایگان حق خواندن، دانلود، کپی و پرینت کل متن مقالات را طبق استاندارد بین‌المللیCC BY-NC.Nd 4.0

 (Attribution-NonCommercial 4.0 International) ) دارند.

بدین معنا که در استفاده علمی و پژوهشی باید به مقاله مربوط ارجاع دهند و حق تغییر مطالب یا استفاده تجاری از آن را ندارند.

 

 سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی:

درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.