داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

Name

Sername

publons

City

مصطفی

آذرخشی

Mostafa

Azarakhshi

 

تهران

پرویز

آزادی

Parviz

Azadi

parviz-azadi/

قزوین

مژگان

آهنگرداودی

Mozhgan

Ahangar Dawodi

 

 

محمود

ابوترابی

Mahmod

Abootorabi

 

قم

لیلا

اردبیلی

Leila

Ardebili

 

تهران

حسن

اصغرپور

Hasan

Asgharpour

hasan-asgharpour/

تهران

عباس

اقبالی

Abbas

Eghbali

 

کاشان

مهدی

اکبرنژاد

Mahdi

Akbarnezhad

 

ایلام

فریده

امینی

Farideh

Amini

Farideh-Amini

تهران

سیدمحمد علی

ایازی

Sayyedmohammadali

Ayazi

 

تهران

مهدی

ایزدی

Mahdi

Ezadi

 

تهران

پروین

بهارزاده

Parvin

Baharzadeh

parvin-baharzadeh

تهران

مهدی

بیات مختاری

Mehdi

Bayat Mokhtari

 

نیشابور

محمدرضا

پیرچراغ

mohammadreza

pircheragh

 

قزوین

نرجس

توکلی محمدی

Narges

Tavakoli Mohammadi

 

تهران

شکوه

چینی فروشان

Shokooh

ChiniFirooshan

 

تهران

علی

حاجی خانی

Ali

Hajikhani

 

تهران

فاطمه

حبیبی

Fatemeh

Habibi

fatemeh-habibi/

تهران

علی

حسن نیا

Ali

Hasannia

 

تهران

سید مجتبی

حسین نژاد

Sayyed Mojtaba

Hoseynnezhad

 

قم

بی بی زینب

حسینی

Zeinab

Hosseini

 

یاسوج

حجت اله

حکم آبادی

Hojat allah

Hokmabadi

 

مشهد

حسن

خرقانی

Hasan

Kharaghani

 

مشهد

ابوالفضل

خوش منش

Abolfazl

Khoshmanesh

 

تهران

قاسم

درزی

Ghasem

Darzi

ghasem-darzi/

تهران

سیدعلی

دلبری

SayyedAli

Delbari

 

 

مجید

دهقان

Majid

Dehghan

 

تهران

علی

راد

Ali

Raad

 

تهران

محمد کاظم

رحمان ستایش

Mohammad Kazem

Rahman Setayesh

 

قم

بی بی سادات

رضی بهابادی

BibiSadat

Razi bahabadi

bibi-sadat-razi-bahabadi

تهران

فرزانه

روحانی مشهدی

Farzaneh

Rohani Mashhadi

 

تهران

محمد ابراهیم

روشن ضمیر

Mohhamad Ebrahim

Roshan Zamir

 

مشهد

عاطفه

زرسازان

Atefeh

Zarsazan

 

تهران

محمد

سلطانی رنانی

Mohammad

Soltani Renani

 

اصفهان

کرم

سیاوشی

Karam

Siyavoshi

 

همدان

محمدتقی

شاکر

MohammadTaghi

Shaker

 

تهران

سعید

شفیعی

Saeid

Shafiei

 

تهران

معصومه

شیردل

Masoomeh

Shirdel

 

تهران

زهرا

صرفی

Zahra

Sarfi

zahra-sarfi

تهران

سارا

طاهری

Sara

Taheri

 

تهران

سیدمحمود

طیب حسینی

SayedMahmood

TayyebHoseini

 

تهران

محمد

عترت دوست

Mohammad

Etrat Doost

mohammad-etratdoost/

تهران

نهله

غروی نائینی

Nahla

Gharavi Naeeni

 

تهران

موسی

غنچه پور

Mousa

Ghonchepour

 

کرمان

قاسم

فائز

Ghasem

Faez

 

تهران

محسن

قاسم پور

Mohsen

Ghasempour

 

کاشان

ثریا

قطبی

Soraya

Ghotbi

soraya-ghotbi/

تهران

حمید

کمانکش

Hamid

Kamankesh

hamid-kamankesh/

قم

مرضیه

محصص

Marzieh

Mohases

marzieh-mohases/

تهران

رسول

محمدجعفری

Rasul

Mohammadjafari

 

تهران

حمید

محمد قاسمی

Hamid

Mohammad ghasemi

 

 

سید مهدی

مسبوق

Seyyed Mehdi

Masboogh

 

همدان

مجید

معارف

Majid

Ma’aref

 

تهران

محمود

مکوند

MahmoodM

Makvand

 

تهران

سید رضا

مودب

Seyyed Reza

Moadab

 

قم

محمد

مولوی

Mohammad

Molavi

mohammad-molavi/

قزوین

شادی

نفیسی

Shadi

Nafisi

 

تهران

مریم

ولایتی کبابیان

Maryam

Velayatikababian

 

تهران

محمد هادی

یدالله پور

Mohammadhadi

Yadollahpour

mohammad-hadi-yadollahpour/

بابل