روش صدرالمتالهین در تفسیر قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی

چکیده

صدرالمتألّهین شیرازی بزرگ فیلسوف ایرانی که به فلسفه و حکمت مشهور است، در تفسیر قرآن کریم نیز تبحّر خاص دارد که کمتر از این جنبه مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار به روش تفسیری او در مجموعه تفسیر القرآن الکریم پرداخته شده است، و از این بررسی به اشراف وی در مباحث فلسفی و عرفانی، بهره از روایات معصومان(علیهم­السلام)، پرداختن به مسائل کلامی و اعتقادی، و مهم­ترین منابعی که وی در تفسیر بهره برده، اعتراف کرده، و دیدگاه­ها و نکته­های لطیف تفسیری ایشان را که مستقلاً از آیات الهی برداشت نموده، و در خلال آن روش تفسیری وی را یادآور شده ­ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sadrolmoto'allehin's method in his "Tafsir al-Quran al-Karim"

نویسندگان [English]

  • Nahla Gharavi Naeeni 1
  • Abdollah Mirahmadi 2
1 Full professor in Quran and Hadith at Tarbiyat Modarres University.
2 Assistant Professor Quran and Hadith Sciences in kharazmi University
چکیده [English]

The great Iranian philosopher, Sadrolmoto'allehin Shirazi, eminent 10
philosophy and wisdom, was also skilled in the interpretation of the Holy
Quran, although from this aspect of his knowledge has not been thoroughly
recognised.
This paper has examined his method in interpreting Quran and detected his
vast knowledge in philosophy and mysticism, his acquaintance with the
infallibles' traditions and his concern about theological and dogmatic issues.
In this article his most important sources in his exegesis and his precise and
thoughtful point of views reached by contemplating on quranic verses
has been introduced.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: comprehensive interpretation
  • Sadrolmoto'allehin
  • exegetical method
  • Methodology