روی‏کرد‏های مختلف در‏ مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 استاد یار دانشگاه شهید چمران

چکیده

در هر سه دیناسلام، مسیحیت و یهود، سنت نیز در‏کنار کتاب، منبع و‏یا از گسترۀ اثر‏بخشی آن در احکام و آموزه‏های این ادیان و‏یا در تعامل‏های آن با کتاب‏های آسمانی (عهدین و قرآن) کاسته‏اند.در این مقاله، روی‏کرد‏های مختلف باور‏مندان و مخالفان سنت را در سه دین اسلام، یهود و مسیحیت طبقه‏بندی کرده و تعامل سنت با کتاب‏های آسمانی را در این سه دین ابراهیمی مورد بررسی قرار داده‏ایم. دربارۀ رابطۀ قرآن و سنت، دیدگاه‏های مختلفی مطرح شده است: از یک سوی، مخالفان سنت تا مرز انکار نقش سنت پیش رفته‏اند و از آن سوی، موافقان خود مشتمل بر چند دسته‏اند: برخی برای سنت، تنها نقش تفسیر قرآن را قائل‏اند، برخی دیگر سنت را عهده‏دار بیان تفصیلی قرآن می‏دانند و گروهی دیگر علاوه‏بر اینها، سنت را منبعی همپای قرآن می‏شمارند و نسخ قرآن با سنت را نیز ممکن قلمداد می‏کنند. دربارۀ کتاب مقدس، بیشتر گروه‏های یهودی در‏ در هر سه دیناسلام، مسیحیت و یهود، سنت نیز در‏کنار کتاب، منبع اعتقاد و عمل دین‏داران است؛ با این حال، گروه‏هایی سنت را نفی کرده و‏یا از گسترۀ اثر‏بخشی آن در احکام و آموزه‏های این ادیان و‏یا در تعامل‏های آن با کتاب‏های آسمانی (عهدین و قرآن) کاسته‏اند.در این مقاله، روی‏کرد‏های مختلف باور‏مندان و مخالفان سنت را در سه دین اسلام، یهود و مسیحیت طبقه‏بندی کرده و تعامل سنت با کتاب‏های آسمانی را در این سه دین ابراهیمی مورد بررسی قرار داده‏ایم. دربارۀ رابطۀ قرآن و سنت، دیدگاه‏های مختلفی مطرح شده است: از یک سوی، مخالفان سنت تا مرز انکار نقش سنت پیش رفته‏اند و از آن سوی، موافقان خود مشتمل بر چند دسته‏اند: برخی برای سنت، تنها نقش تفسیر قرآن را قائل‏اند، برخی دیگر سنت را عهده‏دار بیان تفصیلی قرآن می‏دانند و گروهی دیگر علاوه‏بر اینها، سنت را منبعی همپای قرآن می‏شمارند و نسخ قرآن با سنت را نیز ممکن قلمداد می‏کنند. دربارۀ کتاب مقدس، بیشتر گروه‏های یهودی در‏کنار شریعت مکتوب (تورات)، به شریعت شفاهی نیز باورمندند. در مسیحیت نیز سنت در‏کنار کتاب مقدس، هم به‏عنوان مفسر و هم به‏عنوان ‏‏ منبعی مستقل، برخی آموزه‏ها را بنیان می‏نهد که هیچ سابقه‏ای در کتاب مقدس ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Approaches concerning the Role of Tradition in dealing with the Quran and the Bible

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Shaker 1
  • Mina Shamkhi 2
1 Full professor in Quran and Hadith at Qom University.
2 Associate Professor of Chamran University
چکیده [English]

In all the three religion of Islam, Christianity and Judaism, tradition along
with the Holy Scripture is of authority for belief and deeds of the faithful.
However the authority of tradition has been denied, restricted or degraded
by some groups. In this article different approach toward tradition in all
these three religions has been classified and studied. Concerning the relation
between Quran and hadith, different positions has been taken:, some have
denied any role for tradition, while the pros themselves have been divided:
various have restricted its role to the interpretation of Quran, while others
consider it as a detailed commentary for Quran and some consider it next to
Quran and even permit its abrogation of quran. Concerning the Holy book
of non-muslims, the majority of the jewish scholars believe in oral
inscriptions along with the written one (Torah). Christians also consider
tradition both as an interpreter and an independent source for a number of
teachings for which there is no trace in the Holy book.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • Interpretation
  • Qur'an
  • Bible
  • Old Testament
  • New Testament