مقایسۀ مهم‏ترین دستاورد‏های هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله، نخست میان کلیات هرمنوتیک و تفسیر، مقایسه‌ای صورت داده و تمایز‏ها و تشابه‌های تعریف، قلمرو، هدف و روش این دو دانش را نشان داده‏ایم؛ در بخش دوم، نسبت بین مهم‌ترین دستاورد‏های هرمنوتیک با تفسیر اسلامی را بررسی کرده و میزان شباهت‌ها، تفاوت‌ها و چالش‌های هرمنوتیک با تفسیر را سنجیده و نشان داده‏ایم که آموزه‌هایی مثل باز‏آفرینی ذهنیت مؤلف، دور هرمنوتیکی، قصد و نیت مؤلف، پیش‌فرض‌های مفسر و پرسش از متن- همان طور که در نحله‌های مختلف هرمنوتیک مطرح هستند- در سنت تفسیری اسلامی نیز وجود داشته و دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Hermeneutics and Islamic Exegetical Tradition

نویسندگان [English]

  • Sayyed Morteza Hoseyni Shahrodi 1
  • Ali Zangoee 2
1 Associate Professor at Ferdosi University
2 Ph.D. Student in Quran and Hadith sciences of University at Mashad
چکیده [English]

In this essay, the general issues of hermeneutics and Islamic exegesis have
been compared at first, indicating their similarities and differences regarding
their definition, fields, goals and methods. Then, the most important
achievements in each field have been studied, illustrating their resemblance
and divergence and also the challenges each confront. The author concludes
that the issues discussed in hermeneutics, like reconstruction of the author's
subjectivity, hermeneutical circle, the author's intention, the identity of the
text, and the interpreter's presuppositions, are the topics which are also
discussed in the Islamic exegetical tradition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • exegesis
  • hermeneutical circle
  • interpreter's presuppositions
  • diversity of comprehension