قرائت‏ های قرآن (ترجمۀ مقالۀ «قرائت‏ های قرآن» در دایره المعارف قرآن لیدن به ‏ضمیمۀ نکاتی چند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 استاد یار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

مقالۀ حاضر ترجمه­ای است در‏حد امکان دقیق و شیوا از مقالۀ انگلیسی «قرائات» در دایره‏المعارف قرآن لیدن. مترجم نکاتی چند را به‏عنوان تعلیقه و حاشیه، به متن مقاله افزوده است.مؤلف در مقالۀ خود به سیر تاریخی پدیدۀ اختلاف قرائات می‏پردازد و نشان می­دهد که روند تثبیت قرائات، امری تدریجی و همراه‏با فراز و نشیب­های فراوان بوده است. نگاه تاریخی- توصیفی، عنایت عالمانه به منابع معتبر نخستین، و نمایاندن اختلاف‏های اهل فن در رویارویی با مسئلۀ اختلاف قرائت، از امتیاز‏های دیگر این مقاله محسوب می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Readings of the Quran (translation of the article "readings of the Quran "in "the encyclopedia of the Quran" in addition to some annotations)

نویسندگان [English]

  • Rohollah Najafi 1
  • Mohammad Najafi 2
1 Associate Professor of Kharazmi University
2 Associate Professor of Vali-Asr University
چکیده [English]

This article is the translation of the article "readings of the Quran" in the
Encyclopaedia of the Quran, published in Leiden, with some annotations by
the translator. The article studies the history of the development of different
readings of the Holy Quran and argues that the establishment of these
readings has gradually taken place. The Historical-descriptive view,
profound inspection of the authentic sources and the ability to reveal the
scholars' dispute in their confrontation with different readings are some of
the advantages of this article.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: different readings
  • history of readings
  • establishment of readings
  • the criteria for choosing readings
  • Ottoman Quran