نقد و فهم حدیث از‏منظر شیخ بهایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

چکیده بخشی قابل‏ملاحظه از آثار شیخ بهایی در‏حوزۀ حدیث، به دو موضوع نقد و فهم حدیث اختصاص یافته است. این دانشمند در بخش نقد حدیث، اسنادی را بر‏پایۀ علوم رجال و درایت نقد کرده است. وی در‏حوزۀ فهم حدیث، از علومی چون لغت، نحو، فقه، اصول فقه، تفسیر، کلام، اخلاق و عرفان بهره برده و احادیث را بر‏اساس اصولی مانند التزام به ظاهر متن، فهم عرفی، سیاق، فهم مشهور، آیات مرتبط، روایت‏های مشابه، احادیث عامه، آثار شارحان، پرسش راوی و ره‏نمود‏های عقلی شرح داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and interpretation of Hadith in Sheikh Bahayi's view

نویسنده [English]

  • Mahdi Ezadi
Associate Orofessor Imam Sadegh University
چکیده [English]

A significant part of Sheykh Bahayi's  books  are  allocated to hadith criticism and interpretation. In the field of  hadith criticism , his assessments are concentrated on isnad analysis based on sciences of  Rejal and Derayeh. In the field of hadith interpretation , he has employed information from different sciences such as  vocabulary, grammar, jurisprudence, principle of Jurisprudence, theology, Qur'anic interpretations, ethics and theosophy. He has explained traditions based on foundations and regulations such as  observing the apparent meaning, common sense, famous meaning, related verses, similar traditions, Sunni traditions, the works of commentators , the question of the narrator and the instructions of reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheykh Bahayi
  • hadith criticism
  • Hadith interpretation
  • Understanding of Hadith