فرهنگ نیایش در قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

آیات بسیاری از قرآن کریم عهده دار خطاب بندگان به خدا یا گفتگوی قشرهای مختلف مردم با خداست. این خطاب ها و گفتگو ها غالبا با الفاظ ( رب ) و (ربنا ) آغاز شده اند. نیایش های قرآنی از حیث محتوا بر سه قسم است: الف) نیایش های درخواستی و مطالبانه، ب) اعتراف آمیز و معترفانه، ج) شکوه آمیز و معترضانه.
در این پژوهش با اشاره به انواع نیایش های قرآنی محتوای اغلب آنها در جدولی فهرست شده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

prayers in the Quran

نویسنده [English]

  • Mahin Sharifi Esfefani
Assistant professor of Payam Noor University
چکیده [English]

Many verses in the Qur'an include passages in which human beings, alone or
as a group address God. These addresses and dialogues often start with the
words 'Lord' or 'Our Lord'.
The Qur'anic prayers could be classified into three groups according to
their contents:

Those in which something is asked from God?
Those in which there is an admission of guilt?
These in which a protest is stated?

In the following study different types of the Qur'anic prayers have been
pointed out and these prayers have been classified according to their contents
into a table.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • address
  • Dialogue
  • prayers
  • petition
  • confession
  • protestation