فرهنگ نیایش در قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

آیات بسیاری از قرآن کریم عهده دار خطاب بندگان به خدا یا گفتگوی قشرهای مختلف مردم با خداست. این خطاب ها و گفتگو ها غالبا با الفاظ ( رب ) و (ربنا ) آغاز شده اند. نیایش های قرآنی از حیث محتوا بر سه قسم است: الف) نیایش های درخواستی و مطالبانه، ب) اعتراف آمیز و معترفانه، ج) شکوه آمیز و معترضانه.
در این پژوهش با اشاره به انواع نیایش های قرآنی محتوای اغلب آنها در جدولی فهرست شده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

prayers in the Quran

نویسنده [English]

  • Mahin Sharifi Esfefani
Assistant professor of Payam Noor University
چکیده [English]

Many verses in the Qur'an include passages in which human beings, alone or
as a group address God. These addresses and dialogues often start with the
words 'Lord' or 'Our Lord'.
The Qur'anic prayers could be classified into three groups according to
their contents:

Those in which something is asked from God?
Those in which there is an admission of guilt?
These in which a protest is stated?

In the following study different types of the Qur'anic prayers have been
pointed out and these prayers have been classified according to their contents
into a table.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • address
  • Dialogue
  • prayers
  • petition
  • confession
  • protestation