برگزیده شدن نشریه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» در چهاردمین جشنواره فارابی

نشریه علمی تحقیقات علوم قرآن و حدیث در اولین جشنواره جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآنی جشنواره بین المللی فارابی، که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ برگزار شد، موفق به کسب عنوان "نشریه برگزیده" شده است.