داوران نشریه در سال 1399

فهرست داوران همکار با نشریه در سال 1399

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

لینک پروفایل در Publons

لینک پروفایل در Mendely

1

محمود

ابوترابی

استادیار دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

 

 

2

حوریه

احدی

استادیار

 

 

3

لیلا

اردبیلی

استادیاردانشگاه قم

 

 

4

عباس

اسماعیلی زاده

دانشیار

 

 

5

حسن

اصغرپور

استادیار گروه قرآن و حدیث

 

 

6

فریده

امینی

استادیار دانشگاه الزهرا

farideh-amini

 

7

محمد علی

ایازی

استادیار

 

 

8

پرویز

آزادی

استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی استادیار

 

 

9

پروین

بهارزاده

دانشیار دانشگاه الزهرا

parvin-baharzadeh

 

10

اعظم

پویازاده

استادیاردانشگاه تهران

 

 

11

محمدرضا

پیرچراغ

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

 

12

نرجس

توکلی محمدی

دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران

 

 

13

سهیلا

جلالی کندری

استادیار دانشگاه الزهرا

soheila-jalali-kondori

 

14

علی

حاجی خانی

دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

 

 

15

فاطمه

حبیبی

دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث،  دانشگاه الزهرا

 

 

16

علی

حسن نیا

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

 

 

17

سید مجتبی

حسین نژاد

استادیارحوزه علمیه قم

 

 

18

بی بی زینب

حسینی

استادیاردانشگاه یاسوج

 

 

19

حجت اله

حکم آبادی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

20

حسن

خرقانی

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

 

21

ابوالفضل

خوش منش

دانشیار دانشگاه تهران

 

 

22

قاسم

درزی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

 

23

مجید

دهقان

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده

 

 

24

علی

راد

دانشیار دانشگاه تهران

 

 

25

محمد کاظم

رحمان ستایش

استادیاردانشگاه قم"دانشگاه قم  گروه علوم قرآن و حدیث"

 

 

26

بی بی سادات

رضی بهابادی

دانشیار دانشگاه الزهرا

bibi-sadat-razi-bahabadi

 

27

کاووس

روحی برندق

دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

 

 

28

محمد ابراهیم

روشن ضمیر

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

 

29

عاطفه

زرسازان

استادیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب

 

 

30

مجید

زیدی جودکی

دکتری علوم قرآن و حدیث شهر اراک

 

 

31

محمد

سلطانی رنانی

استادیار استاد دانشگاه اصفهان

 

 

32

کرم

سیاوشی

دانشیار دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

 

 

33

سید حسین

سیدی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

34

محمدتقی

شاکر

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(سلام الله علیه)

 

 

35

سعید

شفیعی

استادیار دانشگاه تهران

 

 

36

زهرا

صرفی

استادیار دانشگاه الزهرا

zahra-sarfi

 

37

سارا

طاهری

مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 

38

علیرضا

طبیبی

دانشیار

 

 

39

سیدمحمود

طیب حسینی

دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه  ودانشگاه

 

 

40

محمد

عترت دوست

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

 

41

نهله

غروی نائینی

استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

 

 

42

احمد

غلامعلی

استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان، گروه زبان شناسی

 

 

43

موسی

غنچه پور

استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان، گروه زبان شناسی

 

 

44

قاسم

فائز

استاد دانشگاه تهران

 

 

45

فتحیه

فتاحی زاده

استاد دانشگاه الزهرا

fathiyeh-fattahizadeh

 

46

محسن

قاسم پور

دانشیار دانشگاه کاشان

 

 

47

ثریا

قطبی

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

 

 

48

حمید

کمانکش

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

 

49

مرضیه

محصص

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

 

50

حمید

محمد قاسمی

دانشیار

 

 

51

رسول

محمدجعفری

استادیار دانشگاه شاهد تهران

 

 

52

سیدابراهیم

مرتضوی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

 

53

مهدی

مطیع

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

 

54

مجید

معارف

استاد دانشگاه تهران

 

 

55

محمود

مکوند

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی

 

 

56

سید رضا

مودب

استاد دانشگاه قم

 

 

57

عزت الله

مولائی نیا

دانشیار

 

 

58

علی‌ محمد

میرجلیلی

استاد دانشگاه میبد

 

 

59

شادی

نفیسی

دانشیار دانشگاه تهران

 

 

60

نصرت

نیل ساز

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 

 

61

الهه

هادیان رسنانی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث تهران

 

 

62

محمد علی

همتی

استاد دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن کریم شیراز

 

 

63

مصطفی

همدانی

مدرس حوزه علمیه قم

 

 

64

لیلا

هوشنگی

دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی دانشگاه الزهرا

leila-hooshangi

 

65

محمد هادی

یدالله پور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

66