اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3659
تعداد پذیرش 258
تعداد عدم پذیرش 3118

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 450
تعداد مشاهده مقاله 639254
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 319650
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 273 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 126 روز
درصد پذیرش 7 %