اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2917
تعداد پذیرش 188
تعداد عدم پذیرش 2483

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 382
تعداد مشاهده مقاله 384931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 245949
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 6 %