اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3297
تعداد پذیرش 226
تعداد عدم پذیرش 2807

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 422
تعداد مشاهده مقاله 465213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 280600
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 14 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 7 %