اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3084
تعداد پذیرش 198
تعداد عدم پذیرش 2643

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 398
تعداد مشاهده مقاله 431540
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 262352
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 15 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75 روز
درصد پذیرش 6 %