اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2812
تعداد پذیرش 183
تعداد عدم پذیرش 2403

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 366
تعداد مشاهده مقاله 376062
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238669
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 95 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 338 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 7 %