اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3513
تعداد پذیرش 241
تعداد عدم پذیرش 2998

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 492463
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 301206
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 7 %